Page 1 - briutz27v10
P. 1

‫אוקטובר ‪2017‬‬

‫מגהזיןחיים הבריאים‬

‫‪32‬‬       ‫‪26‬‬        ‫‪20‬‬        ‫‪16‬‬        ‫‪12‬‬        ‫‪8‬‬

 ‫שבץ מוחי‬    ‫זמן שפעת‬    ‫צאו גברים‬    ‫תמיד עייפים‬   ‫הילד לא אוכל‬   ‫להיות אישה‬

 ‫אחד מכל ‪6‬‬    ‫איך להיערך‬  ‫לא לנשים בלבד‪.‬‬  ‫סובלים מהפרעות‬  ‫על הפרעות אכילה‬   ‫על בריאות‬
‫אנשים בעולם‬   ‫למחלות חורף‬  ‫חציתם את גיל ‪?40‬‬ ‫שינה? נסו דיקור‬ ‫בינקות והשפעתן‬  ‫האישה והרפואה‬
‫המערבי ייפגע‬ ‫ברפואה המשלימה?‬           ‫ורפלקסולוגיה‬
                 ‫לכו להיבדק‬            ‫בגיל הבגרות‬   ‫המשלימה‬
   1   2   3   4   5   6