Page 1 - achbar27v10
P. 1

‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eee@@??@?@@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee‬ל א ה כ ל ו ר ו ד ח ו מ ו ס מ ה ל ב‬

                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@הביא‬
                                    ‫נביל הינדי‬ ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ ענבל הרזי נועם ורוית אסף‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬

                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@למסעדת ‪¢‬כף הזהב‪¢‬‬        ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ צילמו קמפיין נוקב‬
                                                                                                                                                                           ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@בקרית ביאליק‬          ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ לרגל חודש‬
                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@החומוס‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                                    ‫סוד‬ ‫את‬   ‫לגילוי‬ ‫המודעות‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬

‫‪≤∑Ʊ∞Æ≤∞±∑ £ omer-media.co.il‬‬    ‫@@@@@@@@@@@@@@@@משפחתו‬       ‫של‬     ‫של‬   ‫מוקדם‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
‫‪ÌÈÈÂÏÈ·‰ ÏÎ ¨ÌÈÚˆ·Ó‰ ÏÎ‬‬       ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@‬
  ‫‪ £‬ו‪Æ‬ל דלתות∫ בכל קנייה של דלת¨‬
   ‫מקבלים במתנה משקוף נגד מים‬  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@סיפורו של מקום¨‬         ‫השד‬   ‫סרטן‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
              ‫עמ‪µ ß‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
‫‪ £‬א‪ Æ‬אדר∫ ייעוץ אדריכלי כולל הדמיה‬ ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@‬
  ‫ממוחשבת בביתכם ללא עלות וללא‬
          ‫התחייבות עמ‪π ß‬‬  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@עמ‪±∞ ß‬‬                 ‫‪±¥‬‬ ‫עמ‪ß‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
   ‫‪ £‬מפגש הגליל∫ ארוחה הכוללת‬   ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‬
   ‫מנה עיקרית ב ‪ ¥π‬שקלים בלבד‬
              ‫עמ‪±≥ ß‬‬  ‫@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@‬

      ‫‪ £‬דודו גוונים∫ מתנה בכל‬ ‫@@@@@@@@@@‪@@@@@@@@@@@@@@@@@gg@gggg‬‬ ‫@@@@@@@@@@@@@@@@‪??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee@@@@@@@@@@@@@@@@ee??@@@@@@@@@@@@@@@@??ee‬‬ ‫@@@@@@@@@@@@@@@@???@@???@@@@@@@@@@??‬
     ‫הזמנה‪Ø‬חידוש מטבח עמ‪±∂ ß‬‬

‫ספר השירים השלישי של מיטל נסים מקרית מוצקין¨ מורה ודוקטורנטית‬
‫לספרות¨ יוקדש לקריון¨ שעבורה הוא הרבה יותר מעוד מרכז קניות‪¢ Æ‬כל החיים‬
‫שלי עוברים דרך הקריון¨ ואני מניחה שזה משותף להרבה קרייתים‪ Æ‬הוא תבנית‬

               ‫נוף מולדתי‪ ∞ ¢‬הילה מלמד¨ עמ‪ ∞ ∂ ß‬צילום∫ דורון גולן‬
   1   2   3   4   5   6