פרסום מודעות תכנון ובניה

פרסום פשוט ומהיר בהתאם לחוק

פניתם לועדת התכנון באזור מגוריכם בבקשה להקלה או לשימוש חורג בנכס שלכם. מועדת התכנון קיבלתם נוסח לפרסום והתבקשתם לפרסמו בהתאם לחוק. מדובר בתהליך קל ופשוט המתבצע באמצעות חברתנו.

הוראות חוק התכנון והבניה קובעות חובות פרסום מסוימות בעניין בקשות שמובאות בפני ועדת התכנון והבניה. 
המטרה העיקרית של הוראות אלו הינה הבאת הבקשה לתשומת לבו של הציבור אשר יכול ויש לו עניין בבקשה המוגשת ו/או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה ולאפשר לו להגיש התנגדות לבקשה בהתאם מנגנון הקבוע בחוק.

קיבצנו עבורכם מספר שאלות נפוצות הנוגעות לתהליך והנכם מוזמנים לעיין בהן. ניתן לדלג על מידע זה ולהמשיך ישירות לשלב הפניה אלינו לצורך קבלת הצעת מחיר ופרסום מהיר של המודעה.

שאלות נפוצות

מודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה
דוגמא למודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה

בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 מפורטים מצבים המחייבים פרסום. בהתאם לחוק הליך הפרסום הוא תנאי להמשך דיון ועדת התכנון הרלוונטית בבקשה הספציפית.

בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 יש לבצע פרסום באופן המבוקש בחוק בכל אחד מהמקרים המפורטים כדלקמן:

  1. שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע).
  2. בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה.
  3. בקשה לביצוע תמ"א 38.

את הנוסח המיועד לפרסום תקבלו מועדת התכנון הדנה בבקשתכם ואשר בגבולותיה מצוי הנכס.

במרבית המקרים המודעה תכלול את הפרטים באים:

  1. מספר גוש ומספר חלקה של הנכס.
  2. תיאור תמציתי של התוכנית המוצעת בבקשתכם.
  3. פירוט ההבדלים הקיימים בין המצב הקיים לתוכנית המוצעת בבקשתכם.
  4. המען והמועד להגשת התנגדויות.
 בעניין הופעתה הצורנית של המודעה, לא נקבעו בחוק כללים מיוחדים אך בהתאם לפסיקה נקבע כי על המודעה להיות קריאה. על אף האמור, ברוב המקרים, תצייד אתכם הועדה בהנחיות בענין גודל המודעה, גודל הגופן הרצוי וכיוצ"ב.

בהתאם לסעיף 1א (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 הפרסום הנדרש יבוצע בשני עיתונים יומיים בשפה העברית שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ (ידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב הבוקר) וכן במקומון שיוצא לאור לפחות אחת לשבוע במקום בו נמצא הנכס. כלומר עיתון יומי בעברית, עיתון נפוץ בעברית, מקומון.
במידה ובמרחב התכנון המקומי מהווה האוכלוסיה דוברת הערבית מעל 10% מכלל האוכלוסיה, יוחלף הפרסום בעיתון היומי בעברית בפרסום בעיתון יומי בערבית.

יתרונות הפרסום דרכנו

טיפול מהיר

הצוות שלנו יתן את המענה המהיר ביותר על מנת שתקבל חזרה במהירות האפשרית את גזיר המודעה המאפשר לך התקדמות בתהליך.

מחירים נוחים

ותק רב שנים בתחום מאפשר לנו שמירה על רמת מחירים הוגנת.

מעקב וארכיון מודעות

אנו שומרים את כל המודעות שהתפרסמו בארכיב דיגיטלי. במידת הצורך ניתן לשלוף המודעה המבוקשת.

על מנת לזרז את התהליך ולהוציא לפועל את הפרסום במהירות האפשרית, נא צרפו באמצעות הטופס את נוסח המודעה שקיבלתם מועדת התכנון וכן את ההנחיות הצורניות במידה והתקבלו (גודל מודעה, גודל גופן).
קישורים שימושיים

הפקת נסח טאבו
איתור תוכניות (תב"ע)
איתור גוש וחלקה