מודעות משפטיות

מודעת מינוי מנהל עיזבון, פירוק עמותה, תחליף המצאה

מודעת מינוי מנהל עיזבון, פירוק עמותה, תחליף המצאה

בהליכים משפטיים שונים, כגון מכרזים, הזמנות להציע להצעות, תחליפי המצאה, עזבונות, כינוסי נכסים, הזמנות לנושים, פירוק חברות, הוצאה לפועל, תקנון מבצע, פקודת החברות, מיזוג חברות, התליית רישיון, הגרלות, תביעות ייצוגיות ועוד, נקבעו דרישות מיוחדות בחוק או באמצעות בית המשפט לפרסומים הנדרשים לצורך אישור ו/או התקדמות תקינה של ההליך.

בחברתנו תמצאו מענה מקצועי ומהיר לצורך פרסום המודעות בעיתונים מקומיים, ארציים וכלכליים והכל בהתאם לדרישות הפרסום הרלוונטי, תוך עמידה בכל התנאים הנדרשים לצורך פרסום תקין בהתאם לחוק.

הננו מכירים בחשיבות תזמון הגעת תגזירי הפרסום לידי המפרסם לצורך הצגתם בבית המשפט ועל כן, במסגרת השירות שלנו, מגיעים התגזירים למפרסם במהירות המקסימלית.

לקבלת הצעת מחיר והעברת נוסח- מלאו הטופס

שם

טלפון

דואר אלקטרוני

באפשרותכם לצרף את נוסח הבקשה לפרסום כאן